Deze website maakt gebruik van cookies

Soorten tijgers

De tijger behoort tot de groep katachtigen en het zijn dan ook zoogdieren. De tijgers hebben een patroon met strepen en die is gelijk aan een vingerafdruk van een mens, dit betekent dat elke tijger uniek is. Net als bij andere dieren zijn er ook verschillende soorten tijgers, die zijn dan ook in verschillende gebieden te vinden en dit gaat over heel de wereld. De tijger is helaas een bedreigd diersoort en er zijn in totaal nog maar 6 soorten tijgers over die nog leven. Hieronder staat informatie over deze soorten tijgers.

Siberische tijger

De Siberische tijger is een erg zeldzaam ondersoort van de soorten tijgers. Naar schatting leven er nog zo'n vier tot vijfhonderd van deze tijgers. Door hun dikke ondervacht zijn ze in staat om in de winter te kunnen overleven. De Siberische tijger is voornamelijk te vinden in het Zuidoosten van Siberië. Ze kunnen wel in de lengte tot maar liefst 3,3 meter groeien en dit is inclusief met de staart en wegen gemiddeld rond de 306 kilogram. Deze tijger kan een gemiddelde leeftijd van 25 jaar halen. Tevens is de Siberische tijger de bekendste soort van de tijger die er is, deze tijger is namelijk makkelijk te herkennen door zijn bruin gele vacht met zwarte strepen.

Maleise tijger

De Maleise tijger valt ook onder de ondersoorten van de zes soorten van de tijger die nog in leven zijn. Ze bevinden zich voornamelijk in Maleisische schiereiland in de regenwouden. Naar schatting leven er van deze tijgersoort nog maar 250 ervan en dit in het wild. Inclusief met de staart kunnen ze ongeveer in de lengte tot 2,85 meter worden en hun gewicht ligt rond de 195 kilogram. Ze zijn voornamelijk op jacht naar herten, zwijnen en runderen. Ze krijgen dan ook de status ernstig bedreigd omdat er veel zijn gestorven omdat er op ze wordt gejaagd en dit voor hun vacht. Qua uiterlijk hebben ze ook overeenkomst met de Chinese tijger.

Indo-Chinese tijger

De Indo-Chinese tijger is in het Zuidoosten van Azië verspreidt. Ze bevinden zich onder anderen in de landen Cambodja, Vietnam, Thailand, Zuidoosten van China en Myanmar. Doordat steeds meer leefgebied af wordt gepakt van deze tijgersoort en stroperij zijn er naar schatting nog maar 200 in leven. Ze kunnen ongeveer in de lengte bereiken van 1,85 meter en dit is inclusief met staart en kunnen een gewicht van 195 kilogram krijgen. Net als de andere soorten van de tijgers krijgt deze soort ook de status bedreigd. Organisaties waaronder WNF probeert er alles aan te doen om deze soorten tijgers te redden en in leven te houden.

Bengaalse tijgers

Deze tijger heeft zijn naam te danken aan het land Bangladesh, alleen komen ze voornamelijk voor in het land India. Het is de enige ondersoort van de tijgers die tot hedendaags nog in grote aantallen in het wild zijn verspreid. Met behulp van natuurbescherming is het aantal boven de 2000 gebleven. De Bengaalse tijger kan gemiddeld 15 jaar worden, kan een lengte bereiken van 3,1 meter en heeft een gewicht rond de 258 kilogram. Ze jagen net als de andere tijgers voornamelijk op herten en runderen. Ondanks dat er nog een redelijk groot aantal in leven zijn, krijgen ze toch ook de status bedreigd.

Sumatraanse tijgers

Deze soort tijger is de kleinste groep die nog in leven is van de ondersoort van de tijger. Ze bevinden zich voornamelijk op het Indonesische eiland genaamd Sumatra en er leven er naar schatting een aantal dat onder de 400 ligt. De Sumatraanse tijger kan ongeveer 20 jaar worden, kan een lengte krijgen van 2,55 meter en heeft een gewicht van ongeveer tussen de 75 en 140 kilogram.

Zuid-Chinese tijgers

De laatste ondersoort van de 6 die nog in leven is, zijn de Zuid-Chinese tijgers. Deze soort is het zeldzaamst en is in het wild mogelijk al uitgestorven. Deze tijgers zijn voornamelijk te vinden in bergen en bossen in het zuiden van China. Ze jagen in tegenstelling tot de andere tijgersoorten op grotere prooien, dit zijn voornamelijk hoefdieren. Ze kunnen 2,65 meter lang worden en dit is ook inclusief met staart en ze kunnen ongeveer rond de 175 kilogram wegen. Doordat ze zich voornamelijk ook op graslanden te vinden zijn, zijn ze makkelijk om op te jagen en daarom zijn er nu nog maar weinig van deze soort.